Comments and quotes from Turkish-English books are here. You may see mostly Turkish quotes here. By using the comment section, you can also share your own quotes.

Geneli Türkçe olan kitap alıntılarını ve onlara olan yorumlarımı buradan görebilirsin. Aşağıdaki yorum bölmesinden kendi alıntılarını ve sözlerini paylaşabilirsin.

-Marcus Aurelius, VIII. Kitap, Kendime Düşünceler
-Marcus Aurelius, VIII. Kitap, Kendime Düşünceler
-Marcus Aurelius, VI. Kitap, Kendime Düşünceler
-Marcus Aurelius, VI. Kitap, Kendime Düşünceler

One Response

  • “The truth may be puzzling. It may take some work to grapple with. It may be counterintuitive. It may contradict deeply held prejudices. It may not be consonant with what we desperately want to be true. But our preferences do not determine what’s true.” ~ Carl Sagan

    “Gerçek kafa karıştırıcı olabilir, onu kabul etmek bizi uğraştırabilir, içgüdülerimizin öngördüğü gibi olmayabilir, derinlerde gizli önyargılarımızla çelişebilir, çaresizce doğru olmasını dilediğimiz fikirlerle uzaktan yakından ilgisi olmayabilir. Ancak bizim tercihlerimizin, doğruluğu belirleme gibi bir özelliği yoktur.” ~ Carl Sagan (Çağrı Mert Bakırcı’nın çevirisi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.