Comments and quotes from Turkish-English books are here. You may see mostly Turkish quotes here. By using the comment section, you can also share your own quotes.

Geneli Türkçe olan kitap alıntılarını ve onlara olan yorumlarımı buradan görebilirsin. Aşağıdaki yorum bölmesinden kendi alıntılarını ve sözlerini paylaşabilirsin.

-Marcus Aurelius, VIII. Kitap, Kendime Düşünceler
-Marcus Aurelius, VIII. Kitap, Kendime Düşünceler
-Marcus Aurelius, VI. Kitap, Kendime Düşünceler
-Marcus Aurelius, VI. Kitap, Kendime Düşünceler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.